000.jpg

時間:106年3月19日

來到熟悉的林道,探幾條不曾騎過的支線,最後登上大尖山。全程17公里,爬升約800公尺,恰到好處!

#航跡檔
https://www.dropbox.com/s/dyb4apwq4wtxbqf/1060319卓社林道順登大尖山.gpx?dl=0

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg

018.jpg

019.jpg

020.jpg

021.jpg

022.jpg

023.jpg

024.jpg

025.jpg

026.jpg

027.jpg

028.jpg

    JC Chen 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()